Produkty: Miarkowniki ciągu i Zawory / Zawory Zabezpieczające

Zawór Redukcji Ciśnienia

Regulator ciśnienia chroni instalację wodną przed nadmiernym ciśnieniem wejściowym. Regulatory mają zastosowanie w instalacjach domowych i przemysłowych zabezpieczając je przed uszkodzeniami wynikającymi ze zmian ciśnienia oraz pozwalają na zmniejszenie zużycia wody. Nawet przy dużych wahaniach ciśnienia wejściowego ciśnienie po stronie wyjściowej utrzymuje się na stałym poziomie. Poprzez obniżenie i stabilizację ciśnienia zostają zminimalizowane szumy przepływu w całej instalacji.

TECHNICZNE:

Ciśnienie wejście: -do 15 bar

Ciśnienie wyjście: -od 1 do 4 bar

 


Galeria:

poprzednia strona