Produkty: Pompy Obiegowe / Zespoły Pomp

ZESPOŁY POMP DLA KOTŁÓW I SYSTEMÓW OGRZEWANIA

 

Zespoły pomp Regulus CS przyspieszają instalację kotłów tym, że zawierają wszystkie ważne komponenty niezbędne dla ochrony kotła i sprawnego funkcjonowania ogrzewania i podgrzewania wody. Przeznaczone są do montażu bezpośrednio na rurach wyjściowych z kotła lub na ścianie.

 

Zespół CS TSV VDM przeznaczona jest dla kotłów na paliwo stałe ze zbiornikiem akumulacyjnym z możliwością ogrzewania ciepłej wody. CS TSV VDM zawiera:

 -pompę systemu grzewczego

 -pompę kotła

- termostatyczny zawór zmieszania TSV1

 -2 zawory kulowe do podłączenia systemu grzewczego

 -trójdrożny zawór zmieszania systemu grzewczego

- napęd zaworu zmieszania (tylko wersja z napędem kod 8118)

 

CS TSV utrzymuje temperaturę powrotu do kotła 65 C czym powstrzymuje kondensację i emulgowanie kotła. Woda w systemie grzewczym (a więc moc dla systemu grzewczego) jest mieszana trójdrożnym zaworem zmieszania ręcznym sterowaniem lub regulacją elektroniczną. Nadmiar mocy kotła jest magazynowany w zbiorniku akumulacyjnym skąd po schłodzeniu kotła jest automatycznie odzyskiwana.

 

 

Zespół CS VMX przeznaczony jest do mieszania wody z systemu grzewczego i wody z kotła bez dławienia. CS VMX

zawiera:

- pompę system grzewczego

- 2 zawory kulowe z termometrami do podłączenia systemu grzewczego

- czterodrożny zawór zmieszania systemu grzewczego i kotła

- napęd zaworu zmieszania (tylko wersja z napędem kod 7849)

- automatyczny bypass systemu grzewczego

 

CS VMX umożliwia kierowanie temperaturą systemu

grzewczego. Dzięki regulacji bez dławienia (nie

ogranicza przepływu podczas regulacji tak przez

system grzewczy jak i kocioł) można zastosować w

kotłach z wbudowaną pompą - zazwyczaj dot. kotłów

gazowych. Bypass z nastawianą różnicą ciśnienia

ogranicza hałas w głowicach termostatycznych

podczas ich zamykania.

 

Zespół CS TSV przeznaczony jest do kotłów na paliwo stałe bez zbiornika akumulacyjnego z możliwością ogrzewania ciepłej wody. CS TSV zawiera:

- pompę system grzewczego

- pompę kotła

- termostatyczny zawór zmieszania TSV1

- 2 zawory kulowe podłączenia

 

CS TSV utrzymuje temperaturę powrotu do kotła 65 C czym powstrzymuje kondensację i emulgowanie

kotła. Woda w systemie grzewczym jest automatycznie

mieszana do temperatury, odpowiadającej mocy

kotła. Może pracować przy małej mocy kotła np. w

temperaturze kotła 75/65 C, systemu grzewczego

50/40 C. Mocą grzania steruje się bezpośrednio na

kotle - np. regulatorem termostatycznym RT2 lub

termostatem pokojowym z regulatorem RT2-E.

zobacz opis ( PDF )

Galeria:

poprzednia strona