Produkty: Sterowniki / Elektroniczne

MIKROPROCESOROWY STEROWNIK KOTŁA C.O. - MTS 8

MIKROPROCESOROWY STEROWNIK KOTŁA C.O. - MTS 8

dodatkowo wersje specjalne ZOBACZ↓

Sterownik MTS 8 MTS 8 - instrukcja obsługi i instalowania spełniając funkcje sterowników rodziny "SW 100P" oraz posiadając ich zalety, jest urządzeniem wzbogaconym o kilka nowatorskich rozwiązań.

W pobliżu nastawionej temperatury kotła dmuchawa zwalnia lub rozpędza się, dzięki czemu temperatura ta jest bardziej stabilna, a proces spalania jest bardziej ekonomiczny.

Maksymalna i minimalna moc dmuchawy jest definiowana przez użytkownika w zależności od wielkości kotła i ogrzewanej powierzchni.

Szeroki zakres regulacji przedmuchów (zarówno ich długości jak i częstotliwości występowania) w połączeniu z płynną pracą dmuchawy zapewnia jeszcze skuteczniejsze spalanie gromadzących się w kotle gazów, których występowanie zależy od rodzaju paliwa.

Istnieje możliwość dostosowania temperatury załączania pompy do warunków instalacji c.o. i preferencji użytkownika. Dodatkowo MTS 8 steruje pompą w sposób pozwalający na jej ochronę przed "zastaniem" po sezonie grzewczym oraz zmniejszający ryzyko przemarzania instalacji.

Sterownik posiada zabezpieczenie w postaci wyłącznika termicznego, przerywającego pracę dmuchawy gdy temperatura kotła niebezpiecznie wzrośnie.

Opisane funkcje sterownika MTS 8 działają w pełni automatycznie, zapewniając satysfakcję użytkowania.

MTS 8 Z MOŻLIWOŚCIĄ STEROWANIA ZEWNĘTRZNEGO
i

MTS 8 Z CZUJNIKIEM POKOJOWYM

Obydwie wersje specjalne sterownika MTS 8 stosuje się w celu utrzymywania zadanej temperatury w pomieszczeniach mieszkalnych. Dzięki temu poprawia się komfort cieplny i zmniejsza się zużycie energii.

Aby wykorzystać możliwość sterowania zewnętrznego MTS 8 sterowanie zewnętrzne - instrukcja należy dokupić termostat pokojowy z nastawami dobowymi. Ilość i rodzaj nastaw zależy od typu termostatu.

Zastosowanie sterownika MTS 8 z czujnikiem pokojowym MTS 8 z czujnikiem pokojowym - instrukcja jest rozwiązaniem tańszym (nie ma potrzeby kupowania dodatkowego urządzenia), wiąże się jednak z brakiem nastaw dobowych.

zobacz opis ( PDF )

Galeria:

poprzednia strona