Produkty: Sterowniki / Manualne

Strerowniki TMK Września

przepraszamy :

BRAK TŁUMACZENIA

Sterownik SW 100P SW 100P instrukcja obsługi i instalowania to urządzenie przeznaczone do automatycznego załączania i wyłączania wentylatora podmuchowego i pompy obiegowej współpracujących z kotłem c.o. Zastosowanie wentylatora podmuchowego do kotła węglowego c.o. umożliwia palenie również miałem węglowym, po uprzednim uszczelnieniu kotła.

Czujnik mierzy temperaturę wody w instalacji. Sterownik załącza pompę przy 30°C. Dmuchawa pracuje w sposób pozwalający na utrzymanie temperatury nastawionej na skali, oraz spalanie gromadzących się w kotle gazów. Po wygaśnięciu kotła dmuchawa i pompa wyłączają się i dzięki temu zużycie energii jest mniejsze.

Sterownik SW 100 SW 100 instrukcja obsługi i instalowania został zapojektowany do sterowania samym wentylatorem podmuchowym przy kotle c.o. Znajduje najczęściej zastosowanie w instalacjach nieposiadających pompy c.o. lub w których pompa jest już sterowana.

 

Sterowniki posiadają zabezpieczenie w postaci wyłącznika termicznego, przerywającego pracę dmuchawy gdy temperatura kotła niebezpiecznie wzrośnie.

Sterowniki SW 100 i SW 100P występują również w wersjach SW 100W SW 100W instrukcja obsługi i instalowania i SW 100 PW SW 100PW instrukcja obsługi i instalowania z cyfrowym wyświetlaczem temperatury, który wskazuje temperaturę wody w instalacji.

Elektroniczny sterownik SP 100 SP 100 instrukcja obsługi i instalowania jest prostym w obsłudze urządzeniem przeznaczonym do automatycznego załączania i wyłączania pompy obiegowej c.o. Zespół sterownik - pompa stosowany jest do instalacji z kotłem opalanym węglem, miałem lub gazem SP 100 zastosowanie w kotłach gazowch.

Czujnik mierzy temperaturę wody w instalacji. Sterownik załącza pompę gdy temperatura osiągnie nastawioną na skali wartość (najczęściej 40°C÷50°C). Po wygaśnięciu kotła pompa obiegowa wyłącza się i dzięki temu grzejniki pozostają dłużej ciepłe, a zużycie energii jest mniejsze.

Sterownik SP 100+ SP 100+ instrukcja obsługi i instalowania został wzbogacony o funkcję cyklicznego przedmuchu pompy który zapobiega "zastaniu" się pompy po sezonie grzewczym. Pompa załączana jest automatycznie co dwa tygodnie na okres jednej minuty.

 

Sterownik SP 100 występuje również w wersji SP 100W SP 100W instrukcja obsługi i instalowania z cyfrowym wyświetlaczem temperatury, który wskazuje temperaturę wody w instalacji.

 

 

 

 

 

Mikroprocesorowy sterownik MTS 2P MTS 2P instrukcja obsługi i instalowania jest przeznaczony do sterowania dwoma pompami: obiegową centralnego ogrzewania oraz ładującą zasobnik ciepłej wody użytkowej.

Sterownik realizuje priorytet ciepłej wody użytkowej i dodatkowo zabezpiecza zasobnik oraz grzejniki przed wyziębianiem przez zbyt chłodny kocioł. MTS 2P może pracować w trybie LATO lub ZIMA.

Sterownik dogrzewa zasobnik jeśli kocioł jest gorący. Pompa c.o. jest wyłączana na czas dogrzewania oraz przy wygaszonym kotle. Sterownik rozdziela moc kotła między oba obiegi w sposób dynamiczny, uwzględniając nastawy i preferencje użytkownika. W rezultacie temperatura wody użytkowej i pomieszczeń ogrzewanych utrzymywana jest na optymalnym poziomie.

Istnieje możliwość wyłączenia priorytetu c.w.u. (w takiej sytuacji obie pompy pracują niezależnie), jak również możliwość wyboru sposobów realizacji tego priorytetu. Dzięki tej uniwersalności obiegi c.o. i c.w.u. mogą współpracować uwzględniając możliwości kotła i porę roku.


Sterownik SP 100C SP 100C instrukcja obsługi i instalowania jest przeznaczony do utrzymywania zadanej temperatury obiegu c.w.u. we wszystkich punktach odbioru.

Czujnik mierzy temperaturę wody na rurze powrotnej instalacji c.w.u. Sterownik załącza pompę jeśli temperatura jest mniejsza od nastawionej, a wyłącza jeśli nastawa jest przekroczona. W rezultacie zużycie energii jest mniejsze, a komfort użytkowania ciepłej wody zostaje zachowany.

Urządzenie można zastosować również wszędzie tam, gdzie niezbędne jest utrzymywanie stabilnej temperatury.


 

 

 

Sterownik SP 100C występuje również w wersji SP 100CW SP 100CW instrukcja obsługi i instalowania z cyfrowym wyświetlaczem temperatury, który wskazuje temperaturę wody w instalacji.

zobacz opis ( PDF )

Galeria:

poprzednia strona